avatar Jelle VerstaenJelle Verstaen    11 apr 2022, 12:10    1   

Tot op heden was er een verschil in handhaving van de snelheidscontroles, tussen Vlaanderen enerzijds, en Brussel en Wallonië anderzijds. Waar er in die eerste regio quota werden gehanteerd, ging men in de laatste twee regio’s voor tolerantiemarges om de beperkte verwerkingscapaciteit een beetje te ontzien. Daardoor was je ofwel niet geflitst omdat de snelheidscontroles tijdelijk op non-actief stonden, ofwel omdat er pas een stuk boven de wettelijke snelheidslimiet werd geflitst. Maar dat zou binnenkort voltooid verleden tijd zijn…

Proefproject

In oktober laatstleden, startte een proefproject waarbij de tolerantiemarges en quota op de schop gingen. Zo flitste men over de taalgrens niet langer op 141 km/u, maar op 129 km/u. Tegelijkertijd was de trajectcontrole permanent actief op twee welbepaalde Vlaamse trajecten, in plaats van de helft van de tijd. Het resultaat was meteen merkbaar. In Vlaanderen was de pakkans logischerwijs meteen verdubbeld, de afschaffing van de tolerantie in Wallonië zorgde voor maar liefst vijf keer meer flitsboetes op desbetreffende trajecten. In totaal goed voor ruim 30.000 extra boetes…

Het afschaffen van de tolerantiemarges had in het verleden ook een invloed op de gemiddelde gecorrigeerde snelheid: daar zakte die correctie van 130 naar 120 km/u. Dat zou volgens verkeersinstituut VIAS dan weer zorgen voor 30 procent minder kans op dodelijke slachtoffers bij een eventueel ongeval. En zo is er toch een zilveren randje aan een behoorlijk donkere wolk.

Verwerkingscapaciteit omhoog

We kaartten in de inleiding al even de beperkte verwerkingscapaciteit aan bij politie en parket. Maar ook daar werd aan gedacht. Zo komen er in de gewestelijke verwerkingcenta van de federale politie maar liefst 58 nieuwe krachten tewerkgesteld. Daarenboven krijgen ook politierechtbanken en parketten versterking.

Een gewaarschuwd vrouw/man/X…

Bron: HLN