avatar Thierry SarasynThierry Sarasyn    15 feb 2021, 18:21    2   

Na ruim drie jaar gehakketak, heeft de Raad Van State de vergunning voor het permanente motorcross terrein in Olmen, beter bekend als Honda Park, vernietigd. Honda Park verliest zijn vergunning.

(On)geldige geluidsnormen

Een terrein voor motorvoertuigen moet (moest?) voldoen aan de geluidsnorm specifiek voor een omloop. Dit wil zeggen dat er metingen aan de motoren moeten gebeuren en er een maximum geluid van106 dB mag gemeten worden. We besparen u de precieze omstandigheden waarin dit moet gebeuren.

Twee maten en gewichten

De Raad Van State besliste nu dat het permanente circuit in Olmen moeten voldoen aan een andere norm: het decreet algemeen milieubeleid.  Dit wil zeggen dat algemene normen die gelden voor geluid, ook van toepassing zijn op motorsport terreinen en er daar dus geen specifieke afzonderlijke geluidsnorm geldt. Nochtans zegt de Vlarem wetgeving in paragraaf §3 dat: “de (motorsport) inrichting niet moet voldoen aan de algemene geluidsnorm.”… Begrijpe wie het kan.

Méér dan een MX trainingscircuit

Dat net Honda Park het zwaard van damocles naar beneden ziet zoeven is iroinsch. Het terrein werkte sinds dag één hard aan veiligheid, controleerde maximaal het uitlaatgeleid en had een voortrekkersrol in opleidingen. De term ‘Motorcycle Education Center’ was – en is – nergens beter van toepassing.

“De bevoegde minister (Zuhal Demir, Vlaams Minister van o.a. Omgeving – N-VA) moet nu het advies van de Raad Van State volgen.”

Voor alle duidelijkheid: Honda Park is geen terrein dat door Honda Benelux uitgebaat wordt, maar een initiatief waarvan de betreurde Eric Geboers in de jaren tachtig mee aan de wieg van stond. Het permanente circuit draagt sinds de begindagen de naam van het motormerk dat er toen als sponsor bij betrokken was en is nog steeds zo bekend. De bevoegde minister (Zuhal Demir, Vlaams Minister van o.a. Omgeving – N-VA) moet nu het advies van de Raad Van State volgen.  

Definitief einde?

Bottom line: Honda Park verliest zijn vergunning en op basis van dit besluit, zal er in Olmen ofwel met veel minder geluid moeten getraind worden of helemaal niet meer met de motor getraind worden. Het schept ook een precedent voor andere terreinen die hun bestaande vergunning moeten vernieuwen.

Tot slot nog dit: in 1990 had Vlaanderen maar ruim 100 permanente motorsport faciliteiten, waarvan een tiental professioneel uitgebaat werden. Dat zijn er nu nog vier. Of drie. Het is maar hoe je het bekijkt.

Foto’s: MotoMedia

Lees hierna een bericht dat de Belgische Motorsport Bond (BMB) enkele jaren terug op zijn website poste over de verhoopte groei van het aantal motorsport terreinen in Vlaanderen: Eindelijk beweging in de motorcross circuits

Lees ook: Club Victory events, het kan ook anders

  • Eric zou zich omdraaien in zijn graf. Belgische politiek = tis een schande, bende ….

  • Nog zo een!
    Het is zeker 10 jaar geleden dat de Belgische regering beloofde om een permanent ‘circuit voor lawaaierige sporten’ in elke provincie op te starten. De MAG (intussen ook ter ziele) heeft heel hard gelobbied, zelfs met privé initiatieven; ze moesten gewoon een vergunning afleveren. We wachten er nog steeds op. Merci politiekers.