avatar Thierry SarasynThierry Sarasyn    10 mrt 2020, 11:30    1   

De kogel is door de kerk, de motorkeuring komt er en wel vanaf & januari 2022. Verrassend, maar anderzijds toch weer niet, want België blijkt een slechte leerling in de Europese klas; er was immers een mogelijkheid om de keuring af te wenden.

Vanaf 1 januari 2022 komt er een motorkeuring

De keuring had er niet moeten komen, indien de regering dat niet gewild had. België had net als o.a. Frankrijk en Nederland de kans om tot 2017 aanvullende maatregelen te melden aan Europa m.b.t. het invoeren van extra veiligheidsmaatregelen voor motorrijders in het verkeer. Dat deed de regering niet en ook de Vlaamse regering met Ben Weyts als minister van verkeer viel niet echt op met doortastende maatregelen op dat vlak. Het is natuurlijk ook best mogelijk dat de regering bewust niet ingreep en de motorkeuring een goed idee vindt.

Hoe dan ook, legt Europa de richtlijn voor motorkeuringen op aan de landen die deze nog niet hebben. Dat zijn bijvoorbeeld België en Frankrijk. Om conform te zijn met de Europese richtlijnen, moet ons land de technische inspectie voor motorfietsen dus invoeren tegen 2022. Nederland niet, want dat land stelde alternatieven voor om te motorveiligheid in het verkeer te verbeteren.

Hoe die keuring er zal uitzien, is nog niet duidelijk. Ook bij de MAG, de Motorcycle Action Group die zich al jaren inzet voor, onder andere, veiligheid van motorrijders en het afwenden van de motorkeuring, weten ze nog niet wat de keuring precies zal inhouden.

De MAG weet wel dit: “Lidstaten die voor 21 mei 2017 de Europese Commissie hebben geïnformeerd, dat zij motorfietsen willen uitsluiten van verplichte keuring en die hiertoe alternatieve maatregelen hebben genomen hoeven per 1 januari 2022 geen keuring voor motorfietsen in te voeren.” Dat wil dus zeggen dat België de tijd en mogelijkheid had om een alternatief voor te stellen, maar dat niet deed.

Verder weet MAG van twee landen met zekerheid dat zij aan deze eisen voldoen: Ierland en Nederland. Van Finland is het nog onduidelijk wat de status is. Alle andere Europese landen hadden en hebben reeds een verplichte keuring (Duitsland, Italië, Oostenrijk, Zweden), en al aangekondigd deze in te gaan voeren (Cyprus), of hebben voor zover bekend (nog) niets laten horen en zullen dus per 1 januari 2022 een verplichte keuring voor motorfietsen (moeten) gaan invoeren.

“De frequentie, de wijze waarop dit zal gaan plaatsvinden en in hoeverre dit ook voor historische motorfietsen gaat gelden, is aan het lidstaat zelf om te bepalen”, zegt Ilonka van Drunen van Motorcycle Action Group Belgium.

“Rest nog om iets te vertellen over een (verplichte) evaluatie, welke is uitgevoerd door een Spaans-Duits-Kroatisch consortium in opdracht van de Europese Commissie. In het eindrapport (…) wordt een relatie gelegd tussen de ongevallen met bromfietsen in Spanje met die van motorfietsen in heel Europa en wordt op basis van de Spaanse cijfers met betrekking tot bromfietsen, gepleit voor een algehele invoering van een verplichte periodieke technische keuring voor motorfietsen in heel Europa.” Spaanse cijfers over bromfietsen worden dus gebruikt om een Europese motorkeuring in te voeren.

De keuring zal ook gelden voor scooters. Momenteel zijn er ongeveer een half miljoen motorfietsen ingeschreven in ons land. Bij VIAS, het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid vinden ze de komst van een motorkeuring alvast een goede zaak. En u?

Foto’s: Shutterstock

  • Voor ALLE motos of enkel voor die die na 2022 ingeschreven worden?