avatar Thierry SarasynThierry Sarasyn    01 sep 2021, 23:11    0   

Het kabinet van Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters maakte meer nieuws bekend over de op til zijnde keuring voor motorfietsen. Hiermee wordt één en ander duidelijker. Er blijven echter nog vragen. En er blijkt zelfs een keuze mogelijk …

Geen keuring op typenormen zoals op gelijkvormigheidsattest

Eerste belangrijke feit, is dat het nu vast staat dat de keuring van de motorfietsen bij verkoop en na een ongeval – er is géén periodieke keuring – zal gebeuren in een aantal keuringscentra. Dus niet in alle keuringscentra en al zeker niet bij de dealers.

Er wordt ook verder ingegaan op het feit dat dit geen keuring is waarbij de motor moet voldoen aan de typenormen zoals beschreven op het keuringsattest. Het draait om veiligheid. “De gelijkvormigheid van het voertuig met de typegoedkeuring, wordt tijdens de motorfietskeuring bij verkoop niet nagegaan. Wel mogen modificaties het milieu of de verkeersveiligheid niet in het gedrang brengen.”

En hier zou de willekeur kunnen beginnen. Wat is veilig en wat niet? Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over een loszittend aftermarket zadel als voorbeeld van een onveilig item. Maar wat met een goed gemonteerd aftermarket zadel? Hetzelfde met wat men “te brede wielen die niet veilig zijn” noemt. “Of een bijgeplaatst windscherm dat niet degelijk is gemonteerd.”

Veiligheid en milieu

De Vlaamse keuring zal dus vooral focussen op veiligheid en milieu. In een latere fase zullen bij de keuring na een ongeval ook metingen gedaan worden op de geometrie van onder andere het frame.

Over een specifieke wetgeving voor oldtimers is er nog geen nieuws, we stelden de vraag aan het bevoegde ministerie en komen hier zo snel mogelijk op terug.

Keuringstoerisme?

Verder is het ook duidelijk dat de keuring in Vlaanderen volledig op Vlaamse richtlijnen zal gestoeld zijn – en niet op federale. In Brussel en Wallonië zullen regels gelden die eigen zijn aan dat gewest. Een beetje zoals met alle verkeersregels dus. Zo is 90 km per uur nog altijd de maximumsnelheid op secundaire wegen buiten de bebouwde kom in Wallonië. In Vlaanderen is dat 70 km per uur. Ook voor de keuring lijken verschillende regels te gaan gelden. En dat zet de deur voor keuringstoerisme open. De keuring is een federale bevoegdheid en dus geldig in het ganse land. Wie zijn motor onder andere (wellicht minder strenge) voorwaarden wil laten keuren in Wallonië – of Brussel – mag dat doen en heeft altijd een geldig keuringsbewijs op zak. Dit is Belgisch.