avatar Thierry SarasynThierry Sarasyn    26 aug 2021, 12:45    1   

Donkere wolken pakken zich samen boven de toekomst van het motorcross circuit in Lommel. En bij uitbreidingen over die van alle resterende MX circuits in België en de sport zelf. Lommel kreeg zopas een nieuwe vergunning, maar de vreugde sloeg al snel om in vrees. En wel hierom:

Volgend op Honda Park arrest

Volgend op het arrest dat in het begin van het jaar zorgde voor de sluiting van Hondapark als MX trainingscircuit (het domein MotorPark gaat wel nog verder als locatie voor scholingen en adventure trainingen), genieten motorsportdomeinen (en andere plekken waar geluid geproduceerd wordt onder specifieke omstandigheden) niet meer van een uitzondering. Dat wil de facto zeggen dat geluidsmetingen in de buurt geen hogere waarden mogen aangeven dan op gelijk welke plek.

In dit nieuwe dossier gaf Minister Demir gehoor aan de klacht van één persoon in Lommel die na de nieuwe vergunning van de MX omloop een bezwaar indiende. De naam van die persoon is bekend. Daarop werd beslist wat hieronder samengevat staat. Dit is dus hoe de toekomst van het MX circuit van de Heeserbergen er waarschijnlijk uit ziet. En wellicht die van alle permanente omlopen in Vlaanderen.

Er dient een permanente geluidsmeting op diverse meetpunten in de woonzone te komen die de klager dan online kan opvolgen.

max. 50 dba in de nabije woonzones en op 200 m in bosgebied

Sluiting van minstens 1 zondag /maand plus minstens 1 sluitingsdag in de week. Dat zijn ongeveer 65 dagen per jaar.

–  geen trainingen op feestdagen,

max.20 rijders bij trainingen, 30 bij wedstrijden,

max. 94 dB(a) van de motoren in passage,

– geluidsmetingen van elke machine vooraf; max 110 dBa meting 2m max. 

Openingsuren 13.00- 19.00 in de week, 13.00-18.00 in weekend

10 evenementen /jaar

20 rijders, 94 dB. Leefbaar?

Het is duidelijk dat niet emissienormen, maar geluid het punt zijn waarrond gewerkt wordt. Dat mag je in de huidige context verwachten. Ook voor wegmotoren wordt er meer en meer op het beperken van geluid gehamerd. Maar dit gaat ver. Met nog amper 20 rijders toegelaten op de omloop bij trainingen en 30 bij wedstrijden (een reeks waar meer dan 30 rijders in zitten, moet dus opgesplitst worden of de 31 ste rijder mag gewoon niet rijden) wordt het heel moeilijk om alles leefbaar te houden. 94 dB bij passage is ongeveer wat een enduro produceert. En dan is er ook nog de permanente geluidsmeting in de woonzones.

Rijke geschiedenis

In tegenstelling tot heel want andere circuits, is het MX Park in Lommel een Stedelijk motorcross centrum. Ook de stad Lommel is hier dus bij betrokken en dat is niet meer dan logisch voor een circuit waarop historische wedstrijden al de Trofee der Naties in 1981 en tal van Grand Prix verreden werden. Vorig jaar fungeerde Lommel nog als Tripple GP om in Corona tijden de WK kalender te helpen vol krijgen. Als dat nu gebeurt, is Lommel op één week 30 procent van zijn maximaal aantal toegelaten wedstrijden kwijt…

En nu?

Met de argumenten van het circuit zelf werd geen rekening gehouden. Samen met het dossier van HondaPark, komt dit dossier op 7 september aanstaande voor de milieucomissie. Zien wat er dan volgt…

Wie dit positief bekijkt, kan stellen dat er een kader geschapen is, waarin onder voorwaarden de sport toch kan blijven beoefend worden.

Wie het anders bekijkt, ziet dat dat één man de macht heeft om de geschiedenis en toekomst van een iconische plek en een grote Belgische sport, op de helling te zetten.

Arm Vlaanderen?

 • Dat er zaken in de tijd veranderen kan ik met leven. Maar dat de wetgeving niet aangepast is kan ik niet met leven.
  Één persoon die zelf koos om bij een MX circuit te gaan wonen maakt de sport kapot.
  Dit kan toch niet een rechtssysteem zijn denk ik dan….
  Zolang de oorsprong van deze foute wetgeving niet gaat aangepast worden blijft het een puinhoop.
  Ik stel voor de elke motorcrosser in zijn buurt even.bekijkt wat hem stoort en daar dan een klacht van maakt… voetbal, tennis,….maakt niet uit.
  Gaat een.gezellige leefwereld worden denk ik.
  Dit doet pijn…