avatar Gijs GilisGijs Gilis    05 feb 2021, 12:39    0   

We gaan eerst even terug naar afgelopen zomer. De Oostenrijkse deelstaat Tirol verbood motorfietsen met een stationair geluid van meer dan 95 dB op bepaalde (berg)wegen. Het rijverbod gold enkel voor motorfietsen, dus is er een klacht neergelegd door motorrijders bij de Europese Commissie. Niet elke motor heeft immers een luid uitlaatsysteem en volgens hen was het rijverbod in strijd met de Europese wetgeving. Deze klacht werd door de Europese Commissie echter afgewezen.

Volgens de EU mag het in de handel brengen, de registratie en het in het verkeer brengen van voertuigen die in overeenstemming zijn met de typegoedkeuring, niet worden verboden. Wel mogen invoer-, uitvoer- en uitvoeringsverboden of -beperkingen worden opgelegd, mits dit gerechtvaardigd is om redenen van openbare orde of bescherming van de volksgezondheid. Daarmee wordt verwezen naar een geluidsstudie uit 2019, die nogal wat stof deed opwaaien. De Commissie benadrukt dat de Tiroolse maatregel niet al te veel invloed zou mogen hebben op de aankoop van motorfietsen, aangezien het geen algemeen verbod op het gebruik betreft. De maatregel geldt bovendien alleen voor bepaalde wegen en voor de periode van 10 juni tot en met 31 oktober. Het verbod geldt voor zowel binnenlandse als buitenlandse motorfietsen.