avatar Thierry SarasynThierry Sarasyn    03 mrt 2021, 20:31    0   

Het was een beetje onwezenlijk. Net toen Onze Man ter plaatse was om foto’s te nemen van hoe Honda Park er bij ligt sinds de sluiting, werd door de overheid een bord aan de ingang geplaatst dat het arrest van de Raad Van State m.b.t. de sluiting bekendmaakt.

Bevreemdend

18° en volle zon. Het kon een bedrijvige dag geweest zijn op het Olmense permantente circuit. Nu heerste er een bevreemdende stilte. Met de regelmaat onderbroken door het gebulder van de F16 vliegtuigen die, vertrokken vanuit Kleine Brögel, over de omloop scheren met lawaai dat in geen geval moet onderdoen voor motorgeluid. Los daarvan: vreemd om een terrein van 13 hectare er zo verlaten te zien bij liggen. De bal ligt nu in het kamp van de betrokken minister die, zoals het bord bij de ingang het stelt, zich opnieuw moet uitspreken over het eerdere beroep en dit volgens de Vlarem procedure.

Hoop

Motorsport Vlaanderen is ondertussen in nauw contact met Minister Weyts, steunbetuigingen komen van alle kanten en zelfs uit politiek hoek blijken (de meeste) neuzen in dezelfde richting te staan. De hoop dat er een oplossing uit de bus komt, blijft dus bestaan. Ondertussen is het desolate stukje kempengrond vreemd om te zien. Foto’s zeggen meer dan 1000 woorden, oordeelt u vooral zelf:

Lees hier alles over het intrekken van de vergunning van het permanente circuit in Olmen

Teken hier de petitie voor het open blijven van Honda Park