avatar MotornieuwsMotornieuws    03 aug 2022, 16:26    0   

De EU besloot een tijd geleden dat er een uniforme verordening moest komen betreffende de technische keuring voor motoren. Ook in Frankrijk zou zo’n algemene controle voor motorfietsen ingevoerd worden. Al was dat buiten de Franse motorrijders gerekend: zij hebben zich met succes tegen de plannen verzet.

Geen technische controle

Net zoals bij ons dienden geregistreerde motorfietsen in Frankrijk niet op vaste tijdstippen aan een technische controle onderworpen. Tot nu toe was een algemene inspectie dus niet verplicht.  Dat zou gaan veranderen door een besluit van de EU, aangezien zij een uniforme regeling voor Europa eisten. Frankrijk had in dat opzicht al op 1 januari 2022 een verplichte algemene keuring moeten invoeren voor alle motorfietsen en scooters vanaf 125 cc. Omdat Frankrijk wilde nagaan hoe dat zou lukken zonder motorrijders al te zeer te verontrusten, is de invoering uitgesteld tot 1 januari 2023.

Afwijken van het plan

Intussen lijkt het duidelijk dat een technische inspectie voor motorfietsen er überhaupt niet komt bij onze zuiderburen. De Europese richtlijn van 2014 biedt immers de mogelijkheid om af te wijken van de technische controle als er maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid te bevorderen.  Daarom zijn aan de Europese Commissie nu zes mogelijkheden voorgelegd, waarvan sommige zelfs al in uitvoering zijn.

Het gaat onder meer om:

– ombouwpremie voor de aankoop van een elektrische motor

– invoering van ‘geluidsflitspalen

– sancties voor ongeoorloofde of gemanipuleerde uitlaatsystemen

– betere voorlichting over de veiligheid van tweewielers (ook wat de uitrusting betreft)

– betere voorlichting over veiligheid, milieuvriendelijk rijden en het vermijden van lawaai tijdens de motorrij- en theorielessen

Misschien een precedent dat ook in onze contreien navolging krijgt? We zullen het vermoedelijk binnenkort wel gaan horen.