avatar Gijs GilisGijs Gilis    10 mei 2022, 10:35    0   

Het kleine Franse stadje La Chapelle-sous-Geberoy, iets ten noordwesten van Parijs, heeft te kampen met een snelheidsprobleem. Het is geen onbekende situatie. Iemand komt aan in een plattelandsgemeente met weinig inwoners en besluit dat hij mag rijden met de snelheid die hij wil. De maximumsnelheid door het stadje was 30 km/u, maar dergelijke plaatsen maken volgens het Franse beleid geen gebruik van flitspalen. Omdat de hoofdweg door de stad een belangrijke aanvoerroute is voor vrachtwagens naar het nabijgelegen windmolenpark, konden bovendien geen verkeersdrempels of andere snelheidsremmers worden aangelegd.

Van 30 naar 50 km/u

Het gevolg was dat de snelheidslimiet van 30 km/u regelmatig werd overschreden. Gefrustreerd door de situatie besloten de inwoners van het stadje out-of-the-box te denken voor een oplossing. Die oplossing bestond erin de maximumsnelheid te verhogen tot 50 km/u, waardoor het gebruik van flitspalen mogelijk werd. Als gevolg daarvan wordt de snelheidslimiet nu beter gehandhaafd. Daarom zijn de mensen veiliger met de limiet van 50 km/u dan voorheen.

Vergeten, genegeerd, over het hoofd gezien

De situatie van La Chapelle-sous-Geberoy toont een paar dingen aan. Ten eerste dat centrale overheden in een grote stad de behoeften en eisen van afgelegen gebieden niet begrijpen, en mogelijk zelfs niet kunnen begrijpen. In een tijd waarin bestuur wordt gestuurd door data, worden de uitzonderingen vergeten, genegeerd en over het hoofd gezien. Ten tweede heeft La Chapelle-sous-Geberoy aangetoond dat er manieren bestaan om de mensen die je vergeten, genegeerd en over het hoofd hebben gezien, te dwingen rekening met je te houden. In dit geval heeft dit Franse stadje de mensen verteld dat ze sneller mogen rijden, zodat ze in werkelijkheid langzamer zijn gaan rijden.