avatar MotornieuwsMotornieuws    22 nov 2022, 15:45    0   

Frankrijk wil een technische controle voor motorfietsen invoeren. Motorrijders hebben zich hiertegen al verweerd met verschillende demonstraties, maar blijkbaar moet het protest tegen de invoering toch worden voortgezet. Tot nu toe hoefden in Frankrijk geregistreerde motorfietsen niet op vaste tijdstippen door een controle-instantie aan een technische controle te worden onderworpen. Er was dus geen algemene inspectie, hoewel dit door de EU wordt vereist. Frankrijk moest dit uiterlijk op 1 januari 2022 invoeren voor motoren en scooters vanaf 125cc.

Verzoek om afwijking ingediend

Om motorrijders niet voor het hoofd te stoten, werd de invoering uitgesteld tot 1 januari 2023 en in de tussentijd zag het ernaar uit dat de vereiste hoofdkeuring achterwege kon blijven, omdat de EU de mogelijkheid biedt hiervan af te wijken als andere maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid te bevorderen. Bij de Europese Commissie is een verzoek om afwijking ingediend.

Maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid zijn al gedeeltelijk uitgevoerd

De maatregelen omvatten een conversiepremie voor de aankoop van een elektrische motorfiets, de invoering van ‘geluidssignaalinrichtingen’, sancties voor niet-goedgekeurde of gemanipuleerde uitlaatsystemen, een betere voorlichting over de veiligheid van tweewielers (ook wat de uitrusting betreft), de opneming van deze voorlichting in het rijschoolprogramma voor het rijbewijs B en de thematisering van milieuvriendelijk rijden en het vermijden van lawaai in het rijbewijs A1 en A2.

Redenen om een algemene inspectie te weigeren

De Franse motorrijders verzetten zich tegen de invoering van een regelmatige, algemene controle voor motorfietsen. Niet alleen omdat die ingewikkeld en onnodig duur zou zijn, maar vooral ook omdat het geen rechtstreeks effect zou hebben op de ongevallencijfers. Dit zou blijken uit statistieken waaruit blijkt dat het aantal ongevallen als gevolg van technische gebreken uiterst gering is.

Waarom demonstraties weer nodig zijn

Inmiddels ziet het ernaar uit dat de aanvraag bij de Europese Commissie zal worden afgewezen, hoewel veel van de maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid al zijn uitgevoerd. De Fédération Française des Motards en Colère (Franse federatie van boze motorrijders) plant demonstraties tegen de aanstaande afwijzing door de Europese Commissie en tegen de invoering van een regelmatige technische controle.
Er zijn demonstraties gepland op 26 en 27 november. Wanneer en waar ze precies zullen plaatsvinden, wordt op korte termijn bekendgemaakt. De demonstratie in Brive (Corrèze) vindt plaats op 3 december.