avatar Gijs GilisGijs Gilis    13 dec 2022, 12:04    0   

Zin in een winterrit aan een te vlot tempo, ergens tussen 15 december en 15 januari? Dan is de kans bijzonder groot dat je geen verkeersovertreding zal krijgen. Door een dispuut tussen de federale regering en de politievakbonden hebben agenten de opdracht gekregen om in die periode waar mogelijk geen boete uit te schrijven voor kleine overtredingen.

Boetevrije maand

De oorzaak van dit alles is niet omdat de politie ons, brave burgertjes, trakteert op een kerstcadeau, maar wel – zoals steeds – geld. De federale regering zou volgens de politievakbonden zich niet houden aan afspraken over loonsopslag en de eindeloopbaanregeling van agenten. Daarom hebben de vier politievakbonden (VSOA, NSPV, ACV en ACOD) besloten om in hun protest tegen de federale regering de periode van 15 december tot 15 januari uit te roepen tot boetevrije maand. Voor alle duidelijkheid: grote inbreuken en crimineel gedrag worden uiteraard nog wel beboet. In die gevallen is het aan de agenten om elke situatie te beoordelen. In het geval van kleine overtredingen, zoals bijvoorbeeld 5 km/u te snel, zullen agenten eerder belerend optreden. Dus in de zin van: “Awel awel awel, wat denken wij dat we aan het doen zijn?”

Flitspalen mogelijks aan… of uit

Los van kleine verkeersovertredingen die op de motor gemaakt kunnen worden, is het ook mogelijk dat gsm-gebruik achter het stuur, de gordel niet dragen of fietsen zonder verlichting onbestraft blijft gedurende die maand. We benadrukken: het is mogelijk. Ga dus zeker niet de hooligan uithangen, want agenten zullen in ieder geval de inschatting maken of er al dan niet een boete moet uitgeschreven worden. Over flitspalen wil de politievakbond niets kwijt. Ga er dus maar van uit dat die nog steeds werken.

Dit soort gedrag zal tussen 15 december en 15 januari niet meer nodig zijn.

60 euro netto

Maar even terug naar de oorzaak van dit dispuut, want het gaat over een opslag van 60 euro netto in 2023 voor politieagenten. Dat werd beloofd door de federale regering, maar nu blijkt uit het begrotingsakkoord dat dat extra geld gespreid zal worden over drie jaar. Niet netjes, ook al is het geen grote soms geld. En daar stopt het niet, want de regering heeft aan die loonsopslag ook de afbouw van de voordelige eindeloopbaanregeling van de politie gekoppeld. Op dit moment kunnen agenten vanaf 58 jaar stoppen met werken. Maar in 2023 is die regeling niet meer van tel. Sterker nog, tegen 2030 wordt 63 de vroegst mogelijke pensioenleeftijd voor agenten. Ook die aanpassing was volgens de vakbonden anders afgesproken. In ieder geval: voorzichtig op de baan, hé!