avatar Gijs GilisGijs Gilis    26 feb 2021, 14:03    0   

Het kan nooit kwaad om de parkeerregels voor motorrijders even op te frissen. Want hoe zat het nu weer? Mag je dwars staan of niet? Moet je betaald parkeren voor een motor? Mag je op de stoep staan? We frissen het even op.
Op een rijbaan zonder wegmarkeringen mag je je motorfiets, net zoals een auto, evenwijdig met de rand van de rijbaan parkeren. Dit geldt wel als er geen wegmarkeringen zijn om de rijstroken aan te duiden. Parkeren moet aan de rechterkant van de weg en in eenrichtingsstraten mag het ook links. In het geval van parkeervakken mag je je motorfiets (zonder zijspan) loodrecht ten opzichte van de rand van de rijbaan parkeren en daarbij de parkeermarkering niet overschrijden. Handig om te weten is dat wanneer je meer dan één motorfiets binnen een afgebakend parkeervak parkeert, dat bedoeld is voor één auto, je maar één keer moet betalen. Tot slot mag je een motorfiets ook buiten de rijbaan en de parkeerzones parkeren als je daarmee geen weggebruikers hindert.