avatar MotornieuwsMotornieuws    09 mrt 2020, 14:50    0   

Een momentje onoplettendheid kan zuur opbreken binnenkort. Lichte snelheidsovertredingen op plaatsen met snelheidslimiet van 30 of 50 kilometer per uur zullen weldra bestraft worden met onze minst favoriete aller afkortingen: de GAS-boete. De Vlaamse regering keurde afgelopen vrijdag een ontwerp van decreet goed.

Nauwelijks handhaving

Deze ochtend stelden Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers de maatregel voor. De regel is van kracht voor lichte snelheidsovertredingen van minder dan 20 kilometer per uur te snel die door een automatische camera vastgesteld worden. Minister Peeters: “We stellen vast dat er in de zones waar snelheidsbeperkingen van 30 of 50 kilometer per uur nauwelijks handhaving is. We willen de lokale besturen nu zelf een tool geven om effectief over te gaan tot handhaving.”.

De GAS-boetes zullen meer financiële middelen opleveren voor lokale besturen en zou de fysieke verkeersremmers zoals verkeersdrempels en wegversmallingen moeten inperken. Dit houdt dus in dat de steden en gemeentes zelf snelheidscontroles kunnen organiseren en de vastgestelde overtredingen naar de politie doorspelen. Die zal op haar beurt de boetes uitschrijven. De gemeentes en steden mogen naar eigen goeddunken het geld van de GAS boetes besteden. Goed voor de lokale begroting is dit in elk geval.

Mentaliteitswijziging

Behalve de financiële voordelen voor lokale besturen hoopt minister Somers vooral een mentaliteitswijziging tot stand te brengen. “Die rijcultuur veranderen is het eerste objectief. Dat daardoor ook meer middelen terechtkomen bij lokale besturen is ook een goede zaak, want zij kunnen die absoluut goed gebruiken. Denk maar aan de klimaatuitdagingen, verkeersveiligheid en betere fietspaden”

De maatregel werd voorgesteld aan een berucht en gevaarlijk kruispunt aan de Vilvoordse basisschool Kaleido. Wij staan natuurijk helemaal achter een verkeersveilige omgeving voor iedereen en vooral nabij scholen. Ondanks dat de meeste overlast door foutparkeerders veroorzaakt wordt geldt de maatregel uiteraard ook voor motorrijders. Men weze gewaarschuwd!

Foto’s: Shutterstock