avatar Thierry SarasynThierry Sarasyn    17 aug 2021, 9:29    1   

Het is beslist. Motorfietsen moeten vanaf 1 januari 2022 verplicht naar de keuring. Maar… er is een maar: dit moet niet jaarlijks of zelfs periodiek gebeuren. En het is nu ook duidelijk om welke motoren het zal gaan en wat het zal kosten. Dit zijn de nieuwe regels:

Anders dan verwacht

Motorfietsen zullen enkel bij verkoop en na ongeval naar de keuring moeten. Die beslissing komt er na een principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering. Ze kadert binnen het nieuw Vlaams Verkeersveiligheidsplan met als ambitie nul verkeersdoden tegen 2050.

Goed nieuws: geen periodieke keuring

Het goede nieuws: er komt géén periodieke motorkeuring. Je zal dus nog steeds niet elk jaar of elke twee jaar naar het keuringscentrum moeten gaan. Een bezoekje is enkel nodig wanneer je jouw motorfiets verkoopt of na een ongeval. Wat “een ongeval” net inhoudt wordt niet verduidelijkt.

Waar?

De motorkeuring zal plaatsvinden in een beperkt aantal keuringscentra, verspreid over heel Vlaanderen. In die keuringscentra zal er een aparte lijn voor motorfietsen worden opgezet. De komende maanden voorzien die centra de de nodige investeringen en opleidingen voor het personeel. Verwacht wordt dat jaarlijks ongeveer 30.000 keuringen voor verkoop en ongeveer 200 keuringen na ongeval zullen gebeuren.

Welke motorfietsen

Niet alle soorten motoren vallen onder de nieuwe verplichting. Concreet gaat het om de volgende motorfietsen, driewielers en vierwielers:

  • motorfietsen van de categorieën, L3e, L4e, L5e en L7e; in mensentaal: motorfietsten, zijspannen, driewielers, quads.
  • motorfietsen met een verbrandingsmotor waarvan de cilinderinhoud groter is dan 125 kubieke centimeter;
  • elektrische of hybride motorfietsen met een maximumvermogen groter dan 11 kilowatt én een maximumsnelheid hoger dan 45 kilometer per uur.

Lichtere motorfietsen zullen vooralsnog niet naar de keuring moeten.

Wat zal het kosten?

Het tarief van deze keuring voor de motorfiets moet nog worden vastgelegd. Het zal iets lager liggen dan het tarief voor een niet-periodieke keuring van een personenauto, die 60 euro bedraagt.

Wat zijn de volgende stappen?

Na de principiële goedkeuring vraagt de Vlaamse overheid advies aan de Vlaamse raadgevende commissie administratie-nijverheid en de Raad van State. Daarnaast zal ook verder overleg gebeuren met de andere twee gewesten om een uniforme keuring voor motorfietsen te implementeren. Ten slotte zal de Vlaamse overheid ook verder afstemmen met GOCA Vlaanderen, de groepering van de Vlaamse erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs, en belangenorganisaties. Na verwerking van alle adviezen zal het BVR mogelijk aangepast worden. De definitieve goedkeuring van de Vlaamse Regering wordt dit najaar verwacht.