avatar Thierry SarasynThierry Sarasyn    16 feb 2022, 9:54    0   

De Vlaamse regering heeft definitief goedgekeurd dat de motorkeuring er komt vanaf 1 januari 2023. Dat is een jaar later dan eerst verwacht en er blijven heel wat vragen. Waar wordt er gekeurd, hoeveel zal dat kosten, wat met een oldtimer,…Wij hebben antwoorden.

1. Is dit een keuring zoals voor auto’s?

Neen, dit is geen periodieke keuring. Ze gebeurt enkel bij verkoop van een tweedehandsmotor of na een ongeval.

2. Geldt deze keuring voor alle motoren?

Nee, ze geldt voor motorfietsen, driewielers en vierwielers met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 125 cc. De motoren voor een A1 rijbewijs én voor houders van een rijbewijs B, vallen dus uit de boot. De keuring geldt ook voor elektrische of hybride motorfietsen met een maximumvermogen groter dan 11 kilowatt én een maximumsnelheid hoger dan 45 kilometer per uur.

3. Wat zal dat gaan kosten?

De prijs voor een motorkeuring is vastgelegd op 60 euro.

4. Waar zullen de keuringen gebeuren?

De Vlaamse regering laat weten dat er “een beperkt aantal keuringscentra in Vlaanderen” zullen worden opgezet.

5. Er was sprake van keuring bij de dealers. Wordt dat mogelijk?

Neen, de keuringen zullen plaatsvinden in bestaande keuringscentra waar een speciale lijn voor motoren wordt gebouwd. De erkende keuringsinstellingen zullen de komende maanden de nodige investeringen en opleidingen voor het personeel voorzien.

6. Gebeurt de keuring op basis van een gelijkvormigheidsattest?

Neen, de motorkeuring zal niet liggen op de originaliteit van de motorfiets, maar “op de verkeersveiligheid en de milieu- en consumentenbescherming.”

7. Waarop wordt precies gecontroleerd?

Dat is slechts ten dele duidelijk. De Vlaamse overheid spreekt van negen technische punten waarop de motor zal gecontroleerd worden. In de shortlist die ze officieel communiceren staan enkel remmen, stuurinrichting, ruiten en lichten vermeld. Gevolgd door “enz.” Ruiten lijkt daarenboven een vaag punt. Niet elke motor heeft een ruit. Hierover moet nog meer concrete informatie volgen.

8. Stel: ik verkoop een niet-rijdende oldtimer of een motor voor een restauratieproject. Is daar een uitzondering voor voorzien?

Nee, de regering stelt duidelijk dat er geen uitzonderingen zijn, dus ook niet voor oldtimers, customs of voor niet-rijdende projectmotoren. Aangezien deze motoren niet kunnen (goed)gekeurd worden, zal de koper de motorfiets moeten laten keuren nadat het project voltooid is en voor de motor op de weg gebracht wordt. Lees: met nieuwe nummerplaat en papieren. De papieren zullen bij een dergelijke verkoop overigens wel moeten aanwezig zijn, zoals nu ook al het geval is.  

9. Wordt de keuring hetzelfde in Brussel en Wallonië als in Vlaanderen?

Er werd al gevreesd voor een soort ‘keuringstoerisme’ naar andere gewesten als de normen niet dezelfde zijn in Wallonië of Brussel. De motorkeuring is immers nationaal geldig. Die kans blijft bestaan, want nu Vlaanderen alles heeft goedgekeurd, volgt er nog overleg met de andere twee gewesten. Het is niet zeker dat de uitkomst van die gesprekken een uniforme keuring voor all belgen zal zijn.

10. Ligt alles nu definitief vast?

Nog niet helemaal. Uit het feit dat de regering de negen controlepunten niet helemaal opsomt én de verklaring dat er nog zal gepraat worden met belangenorganisaties (zoals bv Traxio en Febiac), valt af te leiden dat details nog moeten ingevuld worden. Maar de datum en het principe liggen onmiskenbaar wel vast. Al valt het te verwachten dat er op 1 januari weinig volk zal zijn in de keuringscentra…