avatar Jelle VerstaenJelle Verstaen    09 jun 2022, 15:56    0   

Raar maar waar: motorrijders in Roemenië moeten een brandblusser bij zich hebben (en nog veel meer), anders riskeren ze een boete…

Officieel moeten motorrijders in Roemenië bij elke rit naast een brandblusser ook een verbanddoos en twee gevarendriehoeken bij zich hebben. De reden hiervoor is dat de Roemeense verkeersregels geen onderscheid maken tussen auto’s en motorfietsen, zodat deze regels ook van toepassing zijn op motorrijders. Tot nu toe negeerde de politie dit voorschrift een kneep ze een oogje dicht voor motorrijders.

Maar intussen komen er steeds meer berichten dat ook motorrijders bekeuringen krijgen voor dergelijke inbreuken.  Dat terwijl het quasi onmogelijk is om én een brandblussers én een verbanddoos én gevarendriehoeken mee te nemen op de motor. De Roemeense vereniging van motorrijders, MotoADN, is om die reden een online petitie gestart om de verplichting om deze voorwerpen bij zich te hebben af te schaffen. Binnen zeven dagen waren bijna 8.000 handtekeningen verzameld.

Nutteloos, want…

De FEMA (Federation of European Motorcyclists’ Associations) is het alvast niet eens met de recente wijziging in het beleid. Zelf voert ze enkele argumenten aan waarom het meedragen van de drie, hierboven vermelde, items weinig steek houdt.

Brandblussers – in tegenstelling tot auto’s zijn motorfietsen uitgerust met een killswitch. Bovendien vormt de aanwezigheid van een toestel onder druk (brandblusapparaat) op een motorfiets bij een botsing een reëel gevaar voor de bij een ongeval betrokken personen. Daarom valt de aanwezigheid van een brandblusapparaat niet te rechtvaardigen.

Gevarendriehoeken – Motorfietsen en bromfietsen zijn klein genoeg om ze bij defecten of kleine ongevallen buiten de weg te verplaatsen. Daarom is het gebruik van een gevarendriehoek niet nodig. Bij een ernstig ongeval waarbij het verboden is de motorfiets van de plaats van het ongeval te verwijderen, moet de politie ingrijpen en kan zij de plaats van het ongeval beter beveiligen dan met behulp van reflecterende driehoeken.

Verbanddoos – Bij een ongeval met lichamelijk letsel zal de beschermende uitrusting van de motorrijder slechts leiden tot lichte verwondingen zoals schrammen of snijwonden in combinatie met andere, ernstiger problemen die de tussenkomst van hulpdiensten vereisen. De eerstehulpkoffer is dus nutteloos of kan zelfs gevaarlijk zijn indien door niet-gespecialiseerd personeel ingezet.