avatar Thierry SarasynThierry Sarasyn    30 okt 2023, 10:43    0   

Een verrassend cijfer: meer dan 100.000 Belgen werd vorig jaar zijn rijbewijs ingetrokken. Een maatregel die niet of onvoldoende effect lijkt te hebben: maar liefst 86 procent loopt nadien opnieuw tegen de lamp.

Nu, recidivisten krijgen nu al strengere straffen; wie binnen de drie jaar opnieuw voor de politierechter staat, krijgt bovenop een langer rijverbod ook nog de verplichting om zowel het theoretisch als praktisch rij-examen opnieuw af te leggen. Hij of zij moet ook een medisch en psychisch onderzoek ondergaan.

Nieuw wapen

Vanaf volgend jaar kunnen politierechters een nieuw wapen gebruiken tegen recidivisten. Dit kan aanvullend bovenop de hierboven vermelde straffen of als alternatief gebruikt worden. Een re-integratiecursus met een aantal andere ‘lotgenoten’ en een begeleider, moet betere resultaten bieden. Zie het als een praatgroep zoals die al bestaan voor bijvoorbeeld alcohol- of drugverslaafden. Cijfers uit het buitenland tonen dat er 41 procent minder recidivisten zijn na het volgen van een dergelijke re-integratiecursus. Er zijn aparte groepen voor bijvoorbeeld rijden onder invloed en voor gevaarlijk rijgedrag zoals gsm-gebruik. Dat laatste komt bij motorrijders trouwens zo goed als nooit voor. Bij snelheidsovertredingen is er naast de re-integratie lessen ook een praktijkonderdeel van twee uur voorzien.

De opleidingskosten van 250 tot 350 euro, zijn in principe ten laste van de overtreder. De rechter kan echter ook beslissen om die in mindering te brengen van de boetes.

Dit alles moet van start gaan in 2024 en er zal ook een informatie campagne aan gekoppeld worden.

Foto’s: Shutterstock