avatar Jelle VerstaenJelle Verstaen    27 apr 2023, 13:10    0   

Kreeg u het afgelopen jaar een snelheidsboete in de bus? Dan bent u allerminst alleen. Vorig jaar werden maar liefst 6,2 miljoen snelheidsboetes verstuurd. Dat komt volgens onze bronnen doordat politie en justitie de pakkans gevoelig hebben opgeschroefd – in een poging het aantal dodelijke verkeersslachtoffers door overdreven snelheid naar beneden te halen. Die pakkans is in 2022 aanzienlijk groter geworden door het installeren en activeren van nieuwe trajectcontroles, een schrapping van de tolerantiemarge, en een surplus aan personeel om flitsboetes te verwerken.

Kwart meer boetes

Een koerswijziging die al meteen lijkt op te brengen – dat mag u gerust letterlijk nemen. Ten opzichte van 2021 steeg het aantal snelheidsboetes vorig jaar van 4,9 miljoen naar 6,2 miljoen. Een groei van ruwweg 27 procent.  Daarvan werd het gros ook vroeger betaald: 94 procent van de onmiddellijke inningen werd meteen vereffend. Met recht en rede, want wie niet betaalde kreeg van het Openbaar Ministerie een minnelijke schikking die maar liefst 33 procent duurder uitviel…

Driemaal zoveel boetes via trajectcontrole

Het grootste verschil qua pakkans valt te noteren op het vlak van trajectcontroles: het aantal snelheidsovertredingen dat dergelijke systemen konden vaststellen steeg van 427.689 stuks in 2021 naar 1.475.584 in 2022. Enerzijds zijn er trajectcontroles bijgekomen of in werking gesteld, anderzijds is ook de schrapping van de tolerantiemarge van grote invloed. Zo werd er vroeger vaak pas geflitst vanaf bijvoorbeeld 140 kilometer per uur, maar die ‘gedoogzone’ is weggevallen. Enkel op de snelheidscamera’s zelf wordt nog een technische marge ingesteld (6 km/u onder de 100 km/u, 6% marge voor snelheden daarboven). In de praktijk krijg je steevast een boete als je aan meer dan 129 km/u door zo’n actieve trajectcontrole bolt. Een gewaarschuwd man…

Bronnen: De Standaard, vrtnws