avatar Thierry SarasynThierry Sarasyn    22 feb 2022, 17:35    0   

Het motorsport domein HondaPark / MotorPark blijft in woelige wateren. Ondanks het feit dat Vlaams Minister Minister Demir eind september een nieuwe vergunning afleverde, trekt de actiegroep VALK opnieuw naar de Raad van State om ook deze vergunning aan te vechten.

Inspanning van Demir en Weyts

Na een arrest van de Raad van State – volgend op een klacht van de actiegroep VALK – verloor het domein zijn vergunning begin 2021. Na overleg met alle partijen was Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir eind september blij om een nieuwe vergunning te kunnen uitreiken. Weliswaar met heel wat beperkingen. De nieuwe vergunning kwam maximaal tegemoet aan het arrest van de Raad van State, maar had ook aandacht voor de noden van motorsporters. Bovendien deed HondaPark/MotorPark zelf afstand van de wens om wedstrijden voor hoogdynamische crossmotoren te organiseren. (lees: full size MX motoren met een verbrandingsmotor). De inspanning van de ministers Demir en Weyts om de motorsport te steunen, leek vruchten af te werpen met deze nieuwe vergunning.

Voorlopig zwijgen de crossmotoren in Olmen.

In die nieuwe vergunning was er immers ook extra aandacht voor beperking van het geluid en het gebruik van elektrische motoren. Van die laatste zullen er wellicht in de komende jaren meer komen.

Niet tevreden

Het blijkt niet voldoende. Recent trok de actiegroep VALK opnieuw naar de Raad van State om ook de nieuwe uitgereikte vergunning aan te vechten. VALK roept op zijn website onder andere ook op om financiële steun te krijgen in zijn strijd tegen het domein.

Op dit moment houdt HondaPark de deuren dicht voor MX motoren. Er wordt bekeken wat er potentieel mogelijk is binnen deze nieuwe situatie. In elk geval is het duidelijk dat hopen goede wil en een nieuwe vergunning niet volstaan om de tegenstanders van het terrein tevreden te stellen. Wordt vervolgd.

Met het MX-seizoen voor de deur, worden voorlopig geen nieuwe sporen getrokken in het domein van Olmen.

Wel nog opleidingen

De opleidingen die in MotorPark gebeuren, blijven wel nog doorgaan. Die zijn gericht op gehomologeerde adventure motoren voor de openbare weg en op jeugdlessen. Meer daarover vind je hier op de website van MotorPark