avatar MotornieuwsMotornieuws    13 jan 2020, 14:00    0   

Op 29 juni 2009 voerde de Stad Antwerpen via het GAS-reglement een quadverbod in binnen haar bebouwde kom en op de onverharde wegen daarbuiten. Dat maakte dat Antwerpse quadrijders hun vierwieler plots niet meer konden gebruiken in hun omgeving. De Motorcycle Action Group Belgium (MAG) verzette zich al sinds het ontstaan van dat verbod fanatiek tegen de maatregel, en met een goede afloop. Dik tien jaar nadat het ingeroepen werd verklaart de Raad van State nu het verbod op quads in Antwerpen nietig.

Vanaf 17 januari weer quadrijden in Antwerpen

Het verbod op quads via het GAS-reglement werd feitelijk al door de Raad van State vernietigd in februari van 2012. Daarop vaardigde Stad Antwerpen in maart van dat jaar opnieuw het quadverbod uit, maar dan als aanvullend verkeersreglement. De Raad van State heeft nu ook dat nieuwe reglement nietig verklaard. Concreet betekent dat voor quadrijders dat ze vanaf later deze week, 17 januari 2020, weer volop mogen rijden in de stad.

Overwinning voor het MAG

Een Antwerpse quadrijder vocht met de steun van het MAG de discriminatie tegen quads aan bij de Raad van State. En met succes. De Auditeur stelde eerder ook al dat mogelijke overlast door quadgebruikers aangepakt kan worden gewoonweg door het verkeersreglement toe te passen, net zoals dat ook bij andere voertuigen gebeurt.

Meester Stefaan Claeys, advocaat van het MAG die de belangen van de quadgebruikers verdedigde: Een algemeen quadverbod is disproportioneel : er is geen redelijk verband van evenredigheid tussen dit verbod en het ermee nagestreefde doel. [Dankzij de nietigverklaring, red.] wordt bevestigd, dat het niet opgaat een volledige groep – legale – weggebruikers te verbieden hun voertuig te gebruiken om de gebeurlijke overlast van enkelen te beteugelen. Wie overlast veroorzaakt, moet worden aangepakt middels het weg- verkeersreglement, net zoals dit gebeurt bij alle andere weggebruikers.

De Stad Antwerpen heeft tijd tot 17 januari 2020 om alle verbodsborden te verwijderen.

Tekst: Mattijs De Lee