avatar Thierry SarasynThierry Sarasyn    22 sep 2020, 15:46    0   

Sinds juli 2010 is het Europees rijbewijs in voege. Dat wil zeggen dat wie bij de eersten was om zo een (motor) rijbewijs te halen, dit nu moet vernieuwen. Maar vadertje staat verwittigt niet en er staan gigantische boetes op rijden zonder geldig rijbewijs.

Ook voor de verzekering heeft dit gevolgen. Wie bij een ongeval betrokken geraakt, is niet geldig verzekert. Hiervoor moeten immers alle papieren in orde zijn.

Het vorige rijbewijs – ondertussen bij de meesten veranderd in roze papieren vodje – had een onbeperkte geldigheidsduur. Al kon men daar een probleem hebben met de herkenbaarheid op de foto. Onder andere om die reden, vervalt het Europees rijbewijs – dat de grootte heeft van een bankkaart – na 10 jaar.
Maar de overheid verwittigt je daarvoor niet. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bij de keuring van een wagen, wordt voor het (motor)rijbewijs geen verwittiging gestuurd als de vervaldatum nabij is. De FOD mobiliteit meent dat de houders van een rijbewijs zelf moeten controleren of het nog geldig is. Iets waar men bij de steden en gemeenten niet gelukkig mee is. “Onze medewerkers aan het loket zullen kop van jut zijn”, klinkt het daar.

In elk geval staan er boetes van 1600 tot 16.000 euro plus een gevangenisstraf van 8 dagen op het rijden zonder geldig rijbewijs. Zo’n vaart zal het bij een eerste controle wellicht niet lopen, maar het is beter dit te vermijden. Zeker indien er een ongeval gebeurt, kunnen de verzekeringen wel eens zeer hard op zoek gaan naar redenen om een tussenkomst te beperken of te schrappen. Een verwittigd motorrijder is er twee waard.

Het oude rijbewijs was onbeperkt geldig. Al moest de foto wel herkenbaar zijn.