avatar Jelle VerstaenJelle Verstaen    12 jul 2022, 10:18    0   

Tot voor kort werd er pas bij hogere snelheden geflitst in Vlaanderen, en stonden camera’s afwisselend aan en uit om de administratieve rompslomp te beperken voor politie en parket. Nu er extra personeel is op die diensten, vervalt dat argument. En dus staan alle snelheidscamera’s vanaf heden op scherp. Rijd je 129 km/u of meer in de buurt van zo’n toestel, dan krijg je de rekening gepresenteerd. Dat schrijft VRTNWS.

Proefproject

Die aanpassing is het gevolg van een succesvol proefproject op zeven snelwegen. Daarbij daalde de gemiddelde gemeten snelheid tijdens de testperiode van 130 naar 120 km/u. Een stap in de juiste richting voor minister van Justitie Van Quickenborne (Open VLD). Hij hoopt om de pakkans voor hardrijders en de verkeersveiligheid te verhogen, én het aantal verkeersdoden gevoelig te doen dalen.

Tolerantie

Concreet vervallen de quota (waardoor niet àltijd werd geflitst) en wordt de technische tolerantie – de marge die nodig is om de technische fouten op meettoestellen op te vangen, die van de gemeten snelheid wordt afgetrokken – vastgezet op 6 km/u voor alle zones tot 100 km/u. Vanaf daarboven wordt de marge zes procent bovenop de toegelaten snelheid. En zo wordt er sowieso geflitst bij 129 km/u in de zones waar je 120 km/u mag rijden.

Een gewaarschuwd m/v/x…