avatar Thierry SarasynThierry Sarasyn    24 jul 2021, 17:38    0   

De stad Gent wil een einde maken aan wat ze bestempelen als knalpotterreur. Via een nieuwe politieverordening, die onmiddellijk ingaat, kan de politie motorvoertuigen die geluidsoverlast veroorzaken bestuurlijk in beslag nemen als preventieve maatregel.

Geluidsoverlast

De regel geldt zowel voor auto’s, motorfietsen en alle andere gemotoriseerde voertuigen. Het stadsbestuur ontvangt steeds meer klachten over luidruchtige wagens die ’s avonds en ’s nachts de rust in woonstraten verstoren. Het gaat enerzijds om geluidshinder door al dan niet aangepaste motoren en uitlaatsystemen en anderzijds over geluidsinstallaties die voor overlast zorgen. “Het aantal meldingen en klachten over geluidsoverlast veroorzaakt door voertuigen is niet meer bij te houden. De politie zal hier extra op inzetten en heeft nu een adequaat middel om onmiddellijk een einde te maken aan de overlast. Gentenaars verdienen hun nachtrust”, aldus burgemeester Mathias De Clercq.

Geen puur Gents fenomeen

Te luide motorfietsen krijgen het steeds harder te verduren. In Duitsland worden wegen gesloten, in Nederland wordt de toegang tot enkele dijken verboden en de slogan ‘Te Luid is Uit’ wordt zelfs door de MAG gebruikt om al te luide motorfietsen – of vooral hun eigenaars – tot rede te brengen. Daar wordt een onderscheid vooropgesteld tussen geluid en lawaai. Iets wat bij de sluiting van HondaPark ook door o.a. Joël Smets in de Zevende Dag werd benadrukt. “Motoren produceren geluid. Dat kan best een mooi geluid zijn. Als het lawaai wordt, dan wordt dat steeds meer als een probleem ervaren.” In Stavelot werden vorig jaar al 4 motoren geïmmobiliseerd na een geluidscontrole.

Kosten ten laste van overtreder

Terug naar Gent waar ter vrijwaring van de openbare rust, de politie voortaan motorfietsen in beslag kan nemen als preventieve politiemaatregel. De inbeslagname impliceert de onmiddellijke takeling en bewaring van het motorvoertuig. Het motorvoertuig wordt in beslag genomen voor een minimale termijn van 72 uren of zolang dit met het oog op de openbare rust vereist is. De overtreder dient in te staan voor de takel- en bewaarkosten. De nieuwe politieverordening is onmiddellijk van kracht en geldt tot en met 31 december 2021, en wordt dan geëvalueerd.