avatar Thierry SarasynThierry Sarasyn    10 nov 2021, 15:52    0   

De technische keuring voor motorfietsen (bij verkoop en na een ongeval) zal in tegenstelling tot wat eerst aangekondigd werd, nog niet starten op 2 januari 2022. Er is ondertussen ook duidelijkheid omtrent de keuring voor oldtimers.

De datum waarop de motorkeuring van start moet gaan, is verder weg dan de voorziene 2 januari 2022.

Het lijkt er niet op dat januari de startdatum zal worden voor de keuring van motorfietsen bij tweedehandsverkoop of na ongeval. We stelden de vraag aan het kabinet van de bevoegde Minister Lydia Peeters. “De toepassingsdatum voor de motorfietskeuring ligt nog niet vast. De 3 gewesten stemmen nog af en de toepassingsdatum zal weldra afgeklopt worden. ” De keuring zal plaatsvinden in een beperkt aantal keuringscentra, verspreid over heel Vlaanderen. In die keuringscentra zal er een aparte lijn voor motorfietsen worden opgezet. Er is dus nog wat werk aan de winkel vooraleer alles in gang gezet kan worden. Volgens een Europese richtlijn, moet dat in 2022 gebeuren, het wordt nu afwachten wanneer de juiste start van de motorkeuring zal voorzien worden. Wat het zal kosten is evenmin definitief vastgelegd, maar het moet wel “minder worden dan de 60 euro die momenteel voor personenwagens van toepassing is.”

Wat met oldtimers?

In de informatie die momenteel beschikbaar is, wordt niet specifiek over oldtimers gesproken. Bij de wagens geldt een aparte regeling voor keuring van oldtimers (sinds 2018). Bij de motoren ligt dat anders. Ook al omdat de motorkeuring op zich van een ander principe uitgaat dan die bij de wagens. “De oldtimer motorfietsen zullen ook aan een keuring onderworpen worden (bij verkoop en na ongeval). Er zal tijdens de technische controle van oldtimermotorfietsen de nodige aandacht geschonken worden aan de technische gevoeligheden van oldtimers“, klinkt het op het kabinet Peeters.

Focus op veiligheid

Aangezien het noch voor gewone motorfietsen, noch voor oldtimers over een periodieke keuring gaat, zullen alle motoren op veiligheid gekeurd worden bij verkoop of na een ongeval. Wie gewoon met zijn motor blijft rijden, hoeft op geen enkel moment naar de keuring te gaan.

Ook oldtimers zullen bij verkoop of na een ongeval aan een keuring onderworpen worden.