avatar Gijs GilisGijs Gilis    29 apr 2021, 15:09    1   

Dat er een technische keuring voor motoren zit aan te komen, staat zo goed als vast en weten we al langer. De Europese deadline daarvoor is 1 januari 2022. Met andere woorden: over 8 maanden. En da’s niet zo lang meer. Hoe zit het nu eigenlijk? Waar staat België momenteel?

Doel = meer verkeersveiligheid

We keren even terug naar 2014. In een richtlijn legt de Europese Unie een technische keuring op aan lidstaten, dus ook aan België, die nog geen keuring hebben en ook geen bijkomende maatregelen voor de verkeersveiligheid van motorrijders in het verkeer ingevoerd hebben. De Europese Unie verplicht de lidstaten om met ingang van 1 januari 2022 motoren te onderwerpen aan een periodieke technische controle van voertuigen voor gebruik op de openbare weg. Het doel van die maatregel is de verkeersveiligheid van motorrijders verhogen. Belangrijk daarbij is dat de lidstaten de keuze hebben tussen een periodieke technische keuring of het invoeren van alternatieve maatregelen om de verkeersveiligheid van motorrijders te verhogen.

Eerst een akkoord tussen gewesten

We spoelen 6 jaar verder naar het najaar van 2020. Verschillende stakeholders zoals Febiac, M.A.G. en GOCA Vlaanderen hadden een overleg met het kabinet van minister Peeters waarin ze hun standpunten en mening konden delen. Daarnaast werd er overleg gepleegd met de kabinetten en administraties van de andere gewesten. Tot zover alles correct volgens plan. Maar dan verschijnt de moeilijke structuur in België, want hoewel de technische keuring een Vlaamse bevoegdheid is, kiezen de drie gewesten (Vlaams, Waals, Brussels Hoofdstedelijk) ervoor om op een uniforme manier beleid te voeren. De drie gewesten moeten dus eerst tot een akkoord komen alvorens er verdere stappen gezet kunnen worden. En dat kan nog lang duren…

Dus?

Voorlopig is er dus nog steeds geen duidelijkheid of er een technische motorkeuring zal komen en op welke manier dit zal gebeuren. Minister Peeters bekijkt ondertussen samen met haar collega’s uit de andere gewesten welke maatregelen er in ons land ingevoerd gaan worden. Er is nog wat tijd om het een en ander op poten te zetten, maar heel lang moet er toch niet meer getreuzeld worden. Wordt vervolgd.

  • Bij aankoop van een tweedehands kan de koper veilig overgaan tot de aankoop als de motorfiets naar een keuring is geweest. Ook na zware ongevallen zou een motorfiets na herstel beter gekeurd worden. Verder weten wij dat motorrijders niet op pad gaan met wrakken waarvan remmen of banden niet in orde zijn alsook met niet werkende verlichting of lekken. Alhoewel sommigen er moeten worden attent opgemaakt dat motoren van twintig jaar oud met 10 000 km op de teller best direct nieuwe sloffen krijgen. Laat u niets wijsmaken, die banden zijn kapot.