avatar Thierry SarasynThierry Sarasyn    29 sep 2020, 12:18    0   

Vanaf 1 oktober wordt de reddingsstrook verplicht op onze snelwegen. Maar wat betekent dit voor motorrijders? Mogen zij de vrijgekomen strook gebruiken of moeten we nu mee in de file staan?

Mogen motorrijders op de reddingsstrook rijden?

Vanaf 1 oktober verandert de regelgeving op onze snelwegen. Bij het begin van een file moeten autobestuurders spontaan een strook vrijlaten – waardoor hulpdiensten snel en gemakkelijk kunnen passeren. Dit systeem bestaat al in Duitsland en Oostenrijk. In ons land moeten autobestuurders momenteel pas uitwijken als er een sirene gehoord wordt.

De nieuwe reddingsstrook wordt dus een ruimte die ontstaat wanneer de voertuigen bij file op de linkerrijstrook naar links uitwijken en de voertuigen op de (beide) rijstroken daarnaast naar rechts. Stel je voor dat de file de zee is en de hulpvoertuigen Mozes. De pechstrook wordt enkel gebruikt door de voertuigen aan de rechterzijde van de weg om op te schuiven.

Wat heel wat motorrijders zich nu afvragen: mogen motorrijders gebruik maken van de reddingsstrook als ze – zoals wettelijk toegelaten – door de file rijden op de reddingsstrook? Momenteel mogen motorrijders tussen twee rijstroken in, of op autosnelwegen en autowegen tussen de twee meest links gelegen rijstroken tussen de file rijden volgens art.16.2bis van het K.B. van 1 december 1975.

Motorrijders mogen wel degelijk gebruik maken van de vrije ruimte mits het respecteren van de algemene bepaling die stelt dat men de weg vrij moet maken wanneer men een prioritair voertuig hoort aankomen. Wie dus met de motor aan de wettelijk toegelaten snelheid tussen wagens rijdt op de brede(re) reddingsstrook, begaat geen overtreding. De motorrijder moet er wel voor zorgen dat de weg vrij is voor de prioritaire voertuigen waarvoor de strook bedoeld is. Als er een politiewagen, ambulance, brandweerwagen,… aankomt, moet de motorrijder de baan vrij maken. Dat is ook niet meer dan logisch.

Ter herinnering: sinds 1 september 2011 mogen motorrijders de files voorbijrijden aan een snelheid van maximaal 50 km/u en op voorwaarde dat het verschil in snelheid met de auto’s die zij voorbijrijden niet groter is dan 20 km/u. Motorrijders die auto’s die traag rijden of stilstaan willen inhalen, moeten hiervoor gebruik maken van de twee uiterst linkse rijstroken.