avatar Thierry SarasynThierry Sarasyn    01 feb 2021, 21:06    0   

Vanaf vandaag hebben steden en gemeentes de mogelijkheid om GAS-boetes uit te schrijven voor overdreven snelheid in zones 30 en 50.

In zones 30 en 50

Vlaams Minister van Mobiliteit wil via deze maatregel de lokale overheden meer mogelijkheden bieden om “gericht te handhaven in zones waar de maximumsnelheid 30 of 50 km per uur bedraagt.” Lees: het wordt gemakkelijker voor de gemeenten en steden om te beboeten en er komt een niet te onderschatten extra onderdeel in het pakket van GAS boetes.

Overlast

Voor alle duidelijkheid, via GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties) kon de gemeente tot 31 januari beboeten voor overlast, zoals sluikstorten, wildplassen, graffiti spuiten, confetti strooien, vuurwerk afsteken en noem maar op. Nu komt daar overdreven snelheid bij. Dat moet voor minder overlast en wellicht ook meer inkomsten op gemeentelijk vlak zorgen.

Maximum 350 euro?

Bij GAS boetes voor overdreven snelheid worden de overtredingen dus niet doorgestuurd naar het parket maar afgehandeld door een ambtenaar. GAS-boetes kunnen opgelegd worden aan jongeren vanaf 14 jaar. Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) kunnen een maximumboete krijgen van 175 euro of een gemeenschapsdienst van maximum 15 uur. Meerderjarigen betalen maximum 350 euro of moeten een gemeenschapsdienst van maximum 30 uur doen. In dit geval mag het maximaal over een overtreding van 20 km per uur gaan. Gemeentes die GAS boetes willen uitschrijven voor snelheidsovertredingen, moeten hun GAS-reglement aanpassen. Een gemeente met zin voor initiatief zal op meer dan één vlak gas kunnen geven…

Even duur?

De GAS boetes worden bepaald door de gemeente en gaan rechtstreeks de stads/gemeentekas in. Vraag is nu of een GAS-boete ook precies even duur zal zijn als de boete die je krijgt als je door een federale flitser op de bon geslingerd wordt…

Lees ook: Wat zijn GAS boetes precies?

Gerelateerd: Tot 16.000 euro boete voor verlopen rijbewijs

Foto’s: Shutterstock