avatar Thierry SarasynThierry Sarasyn    14 jun 2022, 15:48    0   

Er is heel wat te doen rond het verbod op verbrandingsmotoren dat de EU tegen 2035 zal laten gelden. Het verbod lijkt echter niet van toepassing op motorfietsen, althans niet in de huidige situatie.

Praten met lidstaten

Het EU-parlement heeft besloten dat na 2035 geen nieuwe auto’s of bestelwagens met een verbrandingsmotor meer mogen worden geregistreerd. Maar dit is nog geen uitgemaakte zaak, aangezien het Parlement nog met de EU-lidstaten moet onderhandelen over de details.

Verwacht mag worden dat vanaf 2035 voor het eerst geen auto’s of bestelwagens meer zullen worden geregistreerd die broeikasgassen uitstoten. Voertuigen die al zijn geregistreerd, mogen ook na 2035 gewoon worden gebruikt. De verkoop en registratie aan een nieuwe eigenaar blijft ook mogelijk.

Aangezien over dit alles nog niet definitief is onderhandeld, valt nog af te wachten wat er uiteindelijk uit de bus zal rollen. In de huidige situatie zijn motorfietsen vrijgesteld van het verbod. Tot nu toe zijn zij in dit verband nog nergens genoemd. Dit zou kunnen betekenen dat motoren met verbrandingsmotor ook nog na 2035 kunnen ingeschreven worden. Er kan inderdaad nog veel gebeuren in 13 jaar.