avatar Thierry SarasynThierry Sarasyn    17 jun 2021, 11:13    0   

Sinds op de Raad van State op valentijnsdag van dit jaar een eerder onaangenaam cadeau aan motorrijdend Vlaanderen gaf, zijn de deuren van HondaPark als permanent MX trainingscircuit gesloten.

Meer dan ooit is het terrein in Olmen een Education Center. Geluidsarm dus.

Begrijpe wie het kan

Half februari stond off road minnend Vlaanderen voor een voldongen feit. Een arrest van de Raad van State stelde dat het permanente circuit in Olmen moest voldoen aan de norm van het decreet algemeen milieubeleid.  Dit wil zeggen dat algemene normen die gelden voor geluid, ook van toepassing zijn op motorsport terreinen en er daar dus geen specifieke afzonderlijke geluidsnorm geldt. Nochtans zegt de Vlarem wetgeving in paragraaf §3 dat: “de (motorsport) inrichting niet moet voldoen aan de algemene geluidsnorm.”… Begrijpe wie het kan.

Voorlopig nog steeds geen motorcross in Olmen

“Verschillende oplossingspistes”

De bevoegde Vlaamse Minister, Zuhal Demir, zoekt nog steeds naar een oplossing, zo laat de Gazet van Antwerpen weten. “Er zijn gesprekken aan de gang met alle betrokken partijen, maar dit is een complex dossier”, stelt ze daar. De juridische en technische analyse is nog niet afgerond. Er zijn dus verschillende “oplossingspistes”.

De motorcross omloop ligt er verlaten bij.

Goed en slecht nieuws

Het goede nieuws hierbij is dat in tijden waarin het grote protest bekoeld is, er toch nog gewerkt wordt aan een oplossing. Minder goed is dat het niet duidelijk is wat die oplossing kan zijn. En vooral ook: hoe lang het kan duren eer er weer kan gecrosst worden in Olmen. Deze week wordt er ook met de tegenstanders van de actiegroep VALK gesproken. Afwachten in welke mate hun bezwaren zullen doorwegen op de toekomst van Vlaanderens bekendste off road circuit. Motorsport Vlaanderen, de Vlaamse tak van de Belgische Motorrijders Bond, oefent ondertussen waar mogelijk druk uit om het dossier vooruit te helpen.

Ondertussen is het domein MotorPark wel degelijk open voor opleidingen, off road initiatie en adventure trainingen. Vanaf 21 juni gaat de website online waarop daaromtrent alle informatie te vinden is.

Op hetzelfde terrein biedt MotorPark nu al off road en adventure initiaties aan.

Lees ook: Bom onder de Belgische motorsport