avatar MotornieuwsMotornieuws    22 feb 2023, 15:50    0   

De huidige Euro 5-emissienorm werd in 2021 ingevoerd. Maar als je het nog niet wist, er komt een andere norm, Euro 5+ (plus) genaamd, waarvan de invoering is gepland voor 2024.

Geen ingrijpende veranderingen

Heel wat fabrikanten hebben de gevolgen van de huidige norm gevoeld, waardoor ze gedwongen waren modellen af te voeren voor de Europese motormarkt. Hoewel Euro 5 nog steeds van kracht is – auto’s zitten intussen al op Euro 6 – wil Euro 5+ de emissienormen voor motorfietsen verder verbeteren, maar niet ingrijpend veranderen, door geavanceerdere boorddiagnose van de motorbesturingseenheden (ECU’s) en een paar andere zaken te eisen.

Verfijning van huidige norm

Was de overgang van Euro 4 naar Euro 5 belangrijk, de overgang van Euro 5 naar Euro 5+ zal niet zo’n grote sprong zijn. Slagen voor de emissietests alleen zal niet voldoende zijn, en in plaats daarvan zullen diagnostische boordsystemen, duurzaamheidstests en geluidstests (die nog worden gedefinieerd) in de criteria worden opgenomen. In wezen is de ‘+’ in Euro 5+ geen totale vernieuwing, maar een verfijning van de huidige norm.

Vergelijkbare emissienormen

De emissienormen zijn vergelijkbaar met die van Euro 5, dus alle emissiegrenswaarden blijven behouden en het meeste werk dat in het verbrandingssysteem is gestoken, hoeft niet opnieuw gedaan te worden. Bovenop de emissienormen, eiste Euro 5 veel van de fabrikanten, zoals duurzaamheidstests voor de katalysatoren, OBD II-systemen, controles op ontstekingsfouten en een systeem om een minder werkende lambdasonde op te sporen.

Duurzaamheid katalysatoren

Euro 5+ behoudt de huidige emissiegrenswaarden, maar de ‘+’ moet ervoor zorgen dat de normen volledig worden nageleefd, ook op lange termijn. Een van de veranderingen die we zullen zien, betreft de duurzaamheidstests van de katalysatoren. Voor de Euro 5-norm was een wiskundige ‘verminderingsberekening’ aanvaardbaar, maar onder Euro 5+ moet een kilometertest worden uitgevoerd om te zien of de onderdelen in de loop der tijd standhouden.

Meer controles

Het OBD II-niveau krijgt ook een update, waarbij Euro 5+ vereist dat de ECU ten minste 10 procent van de tijd dat het voertuig in gebruik is een controle uitvoert. De diagnostische reeks omvat het controleren van de katalysator en de staat van de sensoren. Tenslotte moet de diagnostische controle van de ECU ook aangeven of de bestuurder van het voertuig niet het volledige vermogen van de motor kan gebruiken, zoals in het geval van een oververhitte motor.