avatar Thierry SarasynThierry Sarasyn    20 nov 2020, 12:25    0   

Omdat België een slechte leerling was in de klas voor extra veiligheid voor motorrijders in het verkeer, verplicht Europa ons land om vanaf 2022 motoren te gaan keuren. Maar wordt de motorkeuring van 2022 verlaat? Wat is de stand van zaken nu? Wanneer valt wat precies te verwachten?  

Latere datum?

Het initialiseren van een technische keuring voor gemotoriseerde tweewielers, vraagt voorbereiding, planning en kennis. Geen van die dingen lijkt momenteel overvloedig aanwezig. Met de komst van Covid 19 is een deel van de focus van de overheid en hun middelen gericht op de pandemie. Het zou dus wel eens kunnen dat de vooropgestelde datum van 1 januari 2022 niet haalbaar wordt.

“Infrastructuur is ok”

“Nochtans is dat geen probleem van infrastructuur”, klinkt het bij de keuringscentra. Nochtans worden daar op dit moment enkel vierwielers gekeurd. “Maar het was ooit anders”, zeggen ze bij de technische inspectie. “In de jaren negentig was er heel wat te doen rond de grijze import van motoren. Europa zag er nog anders uit dan nu en sommige dealers haalden hun motoren niet bij de importeur, maar in een ander land waar de motoren goedkoper waren. De motoren hadden geen gelijkvormigheidsattest en moesten dus een keuring passeren. Om die reden zijn de meeste keuringsinstanties nu nog steeds uitgerust om motoren aan een technische controle te onderwerpen.”

Wat zegt de overheid?

Dan maar even luisteren bij de overheid en daar laat de FOD mobiliteit overheid en vervoer weten dat de invoering van de keuring een regionale bevoegdheid wordt. Het is dus zo goed als zeker dat de keuring er anders zal uitzien in Wallonië dan in Vlaanderen. “Technische controles blijven (…) een gewestelijke bevoegdheid. De FOD zal hier geen rol in spelen. U neemt daarom het beste contact op met de collega’s van departement Mobiliteit en Openbare Werken voor Vlaanderen of Brussel Mobiliteit voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, zegt woordvoerder Thomas De Spiegelaere. Bij de Vlaamse overheid liet men ons weten onze vraag ontvangen te hebben, maar een antwoord werd nog niet geformuleerd. Lekker duidelijk.

Keuren bij de dealers?

Of het ook de keuringsstations zullen zijn die de motoren zullen keuren, is echter niet zeker. Er gaan stemmen op om een (vrij groot) aantal motordealers in te schakelen om die keuring te doen. Omdat ze een betere kennis hebben van motoren, omdat ze er kunnen mee rijden – ook als is het maar enkele meters of op een meetstation – en omdat het wellicht tegelijk de beste en goedkoopste oplossing is. In dat geval zouden geselecteerde motordealers mogen instaan voor de keuring.

Strenge keuring of keuring op veiligheid?

In elk van deze gevallen staat het zo goed als vast dat de motorkeuring een keuring wordt die vooral op veiligheid gericht is en niet op de volledig originele staat van de motorfiets. Gezien de recente ontwikkeling lijkt ook een keuring van het uitlaatgeluid daarbij te zullen horen. Een strenge keuring zoals ze in Duitsland met de TüV inspectie hebben is zeer onwaarschijnlijk.  

Niet in Nederland

Nog even herhalen dat de keuring er niet had moeten komen, indien de regering dat niet gewild had. België had net als o.a. Frankrijk en Nederland de kans om tot 2017 aanvullende maatregelen te melden aan Europa m.b.t. het invoeren van extra veiligheidsmaatregelen voor motorrijders in het verkeer. Dat deed de regering niet en ook de Vlaamse regering met Ben Weyts als minister van verkeer viel niet echt op met doortastende maatregelen op dat vlak. Het is natuurlijk ook best mogelijk dat de regering bewust niet ingreep en de motorkeuring een goed idee vindt. In Nederland komt er geen keuring omdat daar wel extra veiligheidsmaatregelen werden voorgesteld. Frankrijk is – eveneens al dan niet bewust – ziek in hetzelfde bedje als België.

Wanneer dan?

Om conform te zijn met de Europese richtlijnen, moet ons land – en in dit geval meerbepaald de Vlaamse regering – de technische inspectie voor motorfietsen invoeren tegen 2022. Met alle nieuwe gegevens in handen gokken we op een pure veiligheidsinspectie in de tweede helft van het jaar.

Lees in dit verband ook: Dit eerder gepubliceerd artikel over de motorkeuring