avatar MotornieuwsMotornieuws    14 nov 2022, 17:52    0   

Yamaha Motor heeft een nieuwe veiligheidsvisie opgericht, met de naam ‘Jin-Ki Kanno × Jin-Ki Anzen’. Jin-Ki Kanno is het ontwikkelingsideaal van Yamaha Motor. Technologie die voortkomt uit Jin-Ki Kanno probeert gebruikers de opwinding te bieden die ze voelen wanneer ze echt één worden met hun machine. Jin-Ki Anzen is de overtuiging dat door mensen en machines op complementaire wijze te laten samenwerken, geavanceerdere veiligheidsvaardigheden en -technologieën mogelijk worden.

Verbeteren van eigen vaardigheden

In de veiligheidsvisie ‘Jin-Ki Kanno × Jin-Ki Anzen’, waarin Yamaha’s veiligheidsinspanningen zijn gericht op technologieën, gebruikersvaardigheden en connectiviteit, probeert Yamaha om samen met klanten een wereld zonder ongevallen te creëren. Gebruikers kunnen daarbij het plezier ervaren dat voortkomt uit het verbeteren van hun eigen vaardigheden en bekwaamheden.

Veiliger rijden

In het nieuwe managementplan voor de middellange termijn (2022-2024) dat in februari van dit jaar werd aangekondigd, heeft Yamaha Motor van ‘duurzaamheid’ een nieuwe pijler in haar bedrijfsactiviteiten gemaakt. Het Japanse merk geeft ook prioriteit aan verschillende niet-financiële indicatoren om de sociale waarde te vergroten. In het streven naar waardecreatie in een nieuwe mobiliteitssamenleving is ‘veiliger rijden en gemoedsrust voor de gebruiker’ een van de vlaggen waaronder Yamaha Motor aansluiting zoekt bij mensen en als bedrijf tot bloei wil komen.